Tracer- en ny metod för detonationsindikering

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Funktionskontroll av sprängningsförlopp innebär att i fält kunna
kontrollera en sprängsalvas funktion med avseende på:
a) sprängämnets funktionsegenskaper
b) initieringstiden för varje delladdning ingående
i sprängsalvan
c) andelen fungerande sprängämne för varje delladdning samt för hela salvan. Sammanfattat innebär rätt funktion av en sprängsalva att rätt mängd detonerar på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. 249 Inom bergsprängningstekniken finns stora problem med uppföljning av sprängningsförloppet. Det resultat som kan observeras efteråt ger naturligtvis viss information om händelseförloppet under sprängningsfasen, men det är inte tillräckligt. Anledningen till dessa svårigheter är dels den korta tidsperiod under vilken sprängningsförloppet pågår, dels den svåra mät - och observationstekniska miljö som råder runt en sprängplats. Vid de företag och organisationer som arbetar med bergbrytningsteknik finns behov av bättre teknik för att följa upp detonationsförlopp av sprängsalvor. Inom produktionsfasen av bergbrytning kan sådan teknik användas för kvalitetskontroll och inom forskning och utveckling för att bättre detektera och följa upp dagens sprängtekniska problem. Förslag till lösningar kan då snabbare kontrolleras. Författaren till detta föredrag har under sitt arbete inom detonikforskningen gjort sådana observationer av tryckpåverkan vid detonation och spränggasalstring att det resulterade i ett förslag till en ny metod för detonationsindikering. Förslaget omfattade utveckling av en metod som med hjälp av spårgaser skulle kunna indikera andelen fungerande sprängämne för varje delladdning samt för hela salvan, dvs del c) enligt ovanstående lista.

« Tillbaka