THE SEARCH TO FIND A BETTER SOLUTION FOR MECHANISED BOLTING IN DIFFICULT ROCK CONDITIONS

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2019
Sammanfattning / Summary
EN

SUMMARY 
When underground mining goes deeper and deeper in the hunt for ore bodies, it is rare that the rock conditions are getting better. The typical scenario is higher permanent strains in the mountain the deeper down the rock mining takes place. This can lead to problems such as cracking, collapse or pressing bolt holes, seismic activities and voids. Today's existing solutions and equipment for mechanized bolting provide no simple and reliable bolt installation. The result is often that a bottleneck is created in the quarrying process. Of course, the reduction in productivity also has an economic impact. Beyond that means often an inability to install bolts securely and with high success rate to further rock reinforcement must be installed. A drastic change in bolting is needed in the mining industry. This article documents the project commitment of LKAB and Epiroc Rock Drills AB as part of the Sustainable and Intelligent Mining Systems (SIMS) initiative to develop and field test a potential solution to increase productivity in mechanized rock reinforcement. The results from these field tests and comparable information from existing ones bolting methods are presented for self-evaluation.

SAMMANFATTNING 
Svensk tiel: JAKTEN PÅ EN BÄTTRE LÖSNING FÖR MEKANISERAD BULTNING I SVÅRA BERGFÖRHÅLLANDEN
När underjordisk bergbrytning går allt djupare i jakten på malmkroppar är det sällsynt att bergförhållandena blir bättre. Det typiska scenariot är högre permanenta påfrestningar i berget ju djupare ner bergbrytningen sker. Detta kan leda till problem som sprickbildning, kollaps eller pressande bulthål, seismiska aktiviteter och tomrum. Dagens befintliga lösningar och utrustning för mekaniserad bultning tillhandahåller ingen enkel och pålitlig bultinstallation. Resultatet blir ofta att det skapas en flaskhals i bergbrytningsprocessen. Minskningen i produktivitet har såklart även en ekonomisk påverkan. Utöver det innebär ofta oförmågan att installera bultar säkert och med hög framgångsandel att ytterligare bergförstärkning måste installeras. Det behövs en drastisk förändring inom bultning i gruvindustrin. Denna artikel dokumenterar projektåtagandet av LKAB och Epiroc Rocks Drills AB som en del av Sustainable and Intelligent Mining Systems (SIMS) initiativ att utveckla och fälttesta en potentiell lösning för att öka produktiviteten inom mekaniserad bergförstärkning. Resultatet från dessa fälttester och jämförbar information från befintliga bultningsmetoder presenteras för egen utvärdering.

« Tillbaka