Tätningsproblem vid drivning av dykartunneln vid Hylte Kraftverk

Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Sydkraft är Sydsveriges energiföretag som levererar el,
värme och naturgas till en och en halv miljon människor i
södra Sverige. Sydkraft erbjuder också sina kunder vägledning
i energifrågor och bedriver konsultverksamhet
både i Sverige och utomlands. Hylteprojektet är för närvarande det största projektet som Sydkraft driver. Vattenkraftverket är beläget i Nissan mellan Hyltebruk och Rydöbruk, ca 6,5 mil från Halmstad längs Nissastigen. I Hyltebruk och Rydöbruk finns 2 vattenkraftverk som byggdes för ca 70 år sedan vilka skall ersättas med den nya anläggningen. Byggnadsentreprenör är Konsortiet Kraftverksbyggarna NCC/SIAB. Anläggningen är uppdelad i 6 större arbetsobjekt. Tilloppskanal, redan befintlig med en längd av 1500 meter, som skall breddas från nuvarande 4 meter till 15 meters bottenbredd. Dykartunnel un9er Hylte samhälle 1200 meter lång och med en area av 45 m. Mellan dykartunneln och tilloppskaralen ett stigschakt 35 meter högt, också med arean 45 m. Nedre tilloppskanal 2300 meter lång och med jorddamm längs vänstra sidan. Vidare en dammsjö på ca 90 ha, 1500 meter lång och ungefär 500 -eter bred. Sjön är också omgiven av jorddammar. Totalt består anläggningen av 6 km jorddammar.

« Tillbaka