Tätning och förstärkning av berg med FLEX-MIX metoden

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Detta föredrag beskriver en metod som är framtagen för att användas
speciellt då berget är finsprickigt och man behöver byta ut injekteringscementet
till finkornigare cement eller då borttransport av injekteringsmaterialet
sker p g a stora sprickor eller starka grundvattenströmmar och man eftersträvar att begränsa injekteringsområdet för att därmed optimera material och tidsåtgången och därmed kostnaderna.

« Tillbaka