T35 utrustning förbättrar resultatet vid försiktig sprängning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2003
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Försiktig sprängning i städer och andra känsliga områden har förekommit under åtskilliga
årtionden. I början var det naturligt att man borrade hålen med handhållna
tryckluftsdrivna borrmaskiner. Dessa maskiner hade inte så stor effekt och och vridmoment vilket medförde att de endast kunde borra relativt små håldiametrar. Det i sin tur medförde att laddningskoncentration och total sprängämnesladdning per hål blev relativt liten.

« Tillbaka