Sveriges (Stockholms) häftigaste underjordsjobb 2010

Författare / Author
Företag / Affiliation
NCC
Konferens / Conference
År / Year
2011
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Jan Udén och Sofia Edoff är projektchef respektive produktionschef för ett av de
mest komplexa underjordsprojekt som någonsin har utförts i Stockholm – Norrströmstunneln.
Hela arbetet sker under eller i närheten av existerande Centralstationen och en av utmaningarna är att hela tiden ta hänsyn till tredje man. Varje dygn passerar 227 000 resenärer Centralen! Detta är en samverkansentreprenad mellan NCC, Trafikverket och WSP och utgör den största av Citybanans entreprenader. Arbetet har idag pågått i 2 år, ytterligare lite drygt 4 år återstår innan projektet är klart.

« Tillbaka