Sverige inför 2000-talet

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1996
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Utan vatten kan inget liv existera, ingen verksamhet
bedrivas. Vatten är viktigare än olja och guld - det
är vårt viktigaste livsmedel.
Ingen människa kan heller tillverka vatten, men vi
är otvivelaktigt mästare på att förstöra denna unika naturresurs. Jag föreställer mig att det är många i denna kommitte som ställer sig frågande - VAD HAR BERGBYGGANDE GEMENSAMT MED VATTENTEKNOLOGI? Jag skall senare belysa detta nya teknikområde och tillämpningen för modernt bergbyggande inom en vidgad vattenteknologi (VT). Låt mig först referera till statsminister Ingvar Carlssons anförande på Ingenjörsvetenskapsakademien IVA i mars 1995, där han tar upp frågan med titeln - "Vad kan vi göra för Sverige inför 2000-talet ?" - forskning, näringsliv och politik i samverkan. I sitt tal kom statsministern med ett antal utmaningar till tekniken: Kan vi identifiera positiva framtidsprojekt?

« Tillbaka