Svåra vattenförhållanden i vägtunnel på Island

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Isländska Vägverket, Vegagerd rikisins, tecknade 1991 kontrakt
med ett svenskt-norskt-isländskt konsortium för att utföra vägtunnlar i
nordvästra hörnet av Island. Den svenska representanten var Skanska. Projektet uppfyller ett politiskt löfte om att ge två, under vinterhalvåret ofta isolerade, fjorddalar en väderokänslig vägförbindelse med regionens centralort lsafj0rdur. Då fjorddalarna bebos av endast ett fåtal människor och trafiken genom tunnlarna inte förväntas bli högre än några 100-tals bilar per dygn, är värdet av projektet snarare politiskt än nationalekonomiskt. En stram budget under projekttiden blev därmed också satt. Tunneln eller snarare tunnlarna är totalt ca 9 km långa, varav det ena benet drivs med 48 m2 area, tvåfilsväg, och de andra två benen drivs med 28 m2 area, enfilsväg med mötesfickor c/c 160 m. I kontraktet ingår dessutom anslutande vägar utanför tunnlarna om ytterligare ca 9 km.

« Tillbaka