Summering av resultat från Gruvteknik 2000

Författare / Author
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Gruvteknik 2000 är ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram
för den svenska gruvbranschen. Programmet sträcker sig
över fem år, 1987-1992. Inom ramen för programmet görs omfattande
satsningar av de medverkande intressenterna, tillverkare, gruvföretag och staten. Totalt budgeteras insatserna till 350 MSEK, varav tillverkare 200, gruvorna 100 och staten 50 MSEK. I Sverige har vi en god .tradition av samarbete inom olika branscher för att utvijckla metoder och teknik. Särskilt gäller det gruvbranschen, där våra tillverkare har tagit sig fram till världsledande positioner mycket tack vare ett nära samarbete med våra gruvföretag. Sverige har etablerat sig i den yttersta eliten bland gruvnationer, med ledande teknik i gruvorna. Inom området är svensk teknik ofta "state of the art" och "high tech".

« Tillbaka