Summering av Lundbytunneln

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
I Göteborgsöverenskommelsen ingår Lundbytunneln på centrala Hisingen som skall avlasta
det mesta av trafiken från Lundbyleden, där en stor del är tung trafik från Skandiahamnen och
Torslanda industriområde. Tunneln består av två parallella tunnelrör som vardera är drygt två ki lometer långa och har en tvärsnittsarea av 88 respektive 92 m2. De två tunnlarna är förbundna med tvärtunnlar för var 150-nde meter. Det ingår även en 238 m lång ventilationstunnel med tvärsnittsarean 34 m2, ett 17 m långt vertikalt ventilationsschakt samt tre stationer sprängda underjord för att ge plats åt ventilationsrum samt pumpstation. Projektet hade många hårt ställda krav såsom: • Borraggregat utrustade med datoriserade rikt- och positioneringssystem • Borrningstoleraransklass I • Mycket hårda krav beträffande skadezoner vid sprängning • Sektionerig av tunneln genom automatisk scanning • Hårda krav beträffande borrningstolerans för injekteringshål • Mycket hårda täthetskrav Tunnelsprängningarna startade i oktober 1994, tunnelgenomslag gjordes 11 oktober 1996 och samtliga sprängningsarbeten avklarades under 1996. Idag pågår permanent förstärkning samt inredningsar beten. Denna summering av Lundbytunneln tar därför upp enbart sprängnings- och injekteringsarbeten för vilka resultaten redovisas samt att några reflektioner görs beträffande dessa resultat och projektkraven.

« Tillbaka