Sufflé-sprängning med COPROD® - Systemet vid Björkdalsgruvan

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Björkdalsgruvan, 3 mil nordväst om Skellefteå, är idag Sveriges enda dagbrott
med guld som huvudprodukt. Gruvan ägs av Terramining AB. Losshållning och
krossning utförs på entreprenad av Ballast Nord.
Guldet förekommer främst i anslutning till smala kvartsådror. Då gruvan öppnades 1988 sprängdes och lastades de smala malmerna selektivt i små salvor. För att klara höjda produktionskrav och sänkta kostnader i början på 90-talet ändrades brytningstekniken till större salvor och selektiv lastning. Från början användes ROC 722 med COP 1838 och 102 mm hål, senare ersatt med COP 4050CR och COPROD 89.

« Tillbaka