Styrd kärnborrning för geologiska undersökningar inför tunnelprojektering Förbifart Stockholm

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2012
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Det är första gången styrd kärnborrning har använts i större skala i Sverige för geologiska
undersökningar inför tunnelbygge. Tre borrhål har utförts i projektet; Lovön
421 m, Sätra 297m, Kungshatt 378m. Projektet har pågått från september 2010 till september 2011. Drillcon/Devico kommer att redovisa sina tekniska och praktiska erfarenheter rörande projektet. Utmaningar: Hårt berg Sprickzoner med fyllnadsmaterial Lång sträcka av aktiv styrning, från 45 grader till horisontellt I omedelbar anslutning till Mälaren med vattenskyddszon Inga kemikalier tillåtna i borrhålet eller spolvattnet Hantering av borrkax och spolvatten Krav på träffbild Beställare: WSP/Trafikverket Entreprenör: Drillcon Core AB med Devico AS som underentreprenör för utrustning och tekniker för styrd borrning.

« Tillbaka