Studier av sprängskador i Äspö-laboratoriet

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2005
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Under våren och sommaren 2003 drevs en ca 70 m lång tunnel i Äspö-laboratoriet på 450-m nivån. Till följd av höga krav på skonsam sprängning blev drivningen speciell. Tunneln, som kallas APSE-tunneln¹, gjordes för att kunna studera pelarstabilitet mellan vertikalt borrande fullortshål. Tunneln förlades vinkelrät mot största huvudspänningsriktningen. Det som presenteras i detta föredrag är hämtat från två SKB-rapporter/Olsson et. al, 2004 och Nyberg et. Al., 2005/.Tunnelpåslaget blev förlagd nära befintligt schakt, se Figur 1. Höga krav ställdes därför på vibrationsnivåerna. Tunnelarbetet utfördes av Skanska. I samma entreprenad utfördes även sprängningsarbeten på 220 m nivån för att utöka en nisch.

« Tillbaka