Stora bergrum för rening av dag- och bräddvatten i Årsta och Årstadalstunnlarna - ett miljöprojekt

Konferens / Conference
År / Year
2007
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Stockholm Vatten, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret samt Gatu- och
fastighetskontoret har utarbetat en gemensam dagvattenstrategi för stadens förvaltningar
och bolag. Dagvattenstrategin klassar Årstaviken som en känslig recipient med låg vattenomsättning. Årstaviken har varit otjänlig som badvik sedan 1990-talet och badförbud råder. Stockholm Vatten har initierat föreliggande projekt för att förbättra reningen av det dagoch bräddvatten som mynnar i Årstaviken. Den så kallade miljömiljarden bekostar drygt hälften av kostnaderna för projektet. Förhoppningen är att återställa vattenkvaliteten i viken så att den på sikt kan fungera som badvik igen.

« Tillbaka