Stockholms Ström

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2012
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Elnätet i Stockholmsregionen har byggts ut successivt under hela 1900-talet.
Hittills
har det fungerat bra, men i takt med att Stockholm växer ökar också behovet
av el. Därför avser SVK att skapa ett elnät som säkrar elförsörjningen i Stockholmsregionen för en lång tid framöver. Projektet går under namnet Stockholms Ström och består av drygt femtio delprojekt. Den viktigaste delen av Stockholms Ström blir den nya ledningen CityLink, som binder ihop norra och södra Stockholmsområdet. CityLink, med bland annat en tunnel under centrala Stockholm, sluter en 400 kV ring runt regionen och säkrar att elen kan matas från flera håll. Tunneln blir 13 km lång och startar i norr vid Anneberg, Danderyd och slutar vid Hammarby i söder. Den går under de centrala delarna i Danderyd, Nationalstadsparken, Norrmalm och Södermalm i Stockholm. Tunneln är planerad för TBM-borrning och har en diameter på 5 meter. Tunneln passerar med sin djupaste del under Strömmen ca 100 meter under vattenytan. Entreprenaden är tänkt att påbörjas 2016.

« Tillbaka