Stockholm Vatten bygger ny va-tunnel i Kista

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Visionen för Kista presenterades i maj 2001 och då redovisades strategiska frågor för
utvecklingen av Kista Science City, Kista Science Park samt bostadsområdena på
Södra och Norra Järvafältet.
Framtidsbilden som målades upp vid mötet, innebär att förbättringar enbart i det lokala va-systemet inte kommer att vara tillräcklig för att klara denna utbyggnad .. Åren 2001/2002 anlitade Stockholm Vatten ett flertal konsulter för studera va-nätet inför kommande utbyggnad. Materialet är nu framtaget. Som ett första steg planeras en ny tunnelsträckning för dagvatten med inhängd spillvattenledning, som sammanbinds med Järva-Dagvattentunnel ( 4000x4000 med inhängd S500), till en uppskattad kostnad av ca 12 milj.kkr. Den planerade tunneln har en sträckning utefter Borgarfjordsgatan och Torshamnsgatan, där den geotekniska informationen om bergläget är riklig. Hela sträckan har bergtäckning som varierar mellan ca 3 m till 30 m.

« Tillbaka