Stigbergsgaraget - VDC i samverkan med kunden

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2013
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Veidekke har fått i uppdrag av Stockholm Parkering att projektera och bygga ett
parkeringsgarage under Stigberget på Södermalm. Projektet drivs i full samverkan
med Stockholm Parkering där arbetsprocessen VDC tillämpas. Tillsammans med
kunden projekteras parkeringsgaraget fram i ICE-möten. Resultatet blir en snabb och effektiv projektering där fokus ligger på att beslutsfattande nyckelpersoner alltid finns på plats. Ett modernt kundorienterat arbetssätt i samverkan med kunden, ger goda möjligheter för att projektets mål uppfylls på ett tillfredställande sätt.

« Tillbaka