Stiftborrkronor med ballistiska stift - fälterfarenheter

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1996
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Ballistiska stift i stiftborrkronor har funnits på marknaden i ca 5 år.
Borrkronorna. som från början var avsedda för lösa och lättborrade formationer
har. till stor del genom kundinitiativ. kommit till användning
i hårdare och hårdare bergarter och även i mycket mer förslitande bergarter än vad som ansetts möjligt. En vanlig rekommendation har varit att ballistiska stift kan användas upp till medelhårt berg (~220 MPa). som är icke förslitande till medelförslitande. Slipintervallerna skall i det medelförslitande området hållas kortare än vid användning av sfäriska stiftborrkronor . Nedan följer en redovisning av ett antal prov där resultatet vi sat fördelar utöver det förväntade för ballistiska stiftborrkronor. samt att tidigare rekommendationer när de skall användas måste justeras.

« Tillbaka