Stiftborrkronan - en 30-åring under ständig utveckling

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Utveckling av hårdmetall för bergborrningsändamål började i Sverige i slutet på 30-talet och helstångsborren med skär är omkring 55 år. Skärborrkronor är cirka 10 år yngre och dessa produkter har mer eller mindre stannat i utvecklingen, men ynglingen stiftborrkronan med bara 30 år på nacken har fortfarande, som sig bör, en god utvecklingskurva. Sänkborrkronan med stift var först på plan. Därefter kom pallborrkronan och sist drifterborrkronan, som bara har ca 20 år på nacken. Den naturliga förklaringen är att små stiftborrkronor är svårare att utveckla så att en kvalitet bättre än skärborrkronan är signifikant bättre. En stiftborrkrona ser enkel ut i sin uppbyggnad. Dock är det en massa smådetaljer som var för sig mer eller mindre påverkar prestandan.

« Tillbaka