Starten av Europas största järnmalmsprojekt

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2011
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
LKAB 37 – de nya gruvornas roll i LKAB vision att öka produktionen med 40 %. Att växa med våra kunder är en av de tydliga målsättningarna i LKAB:s vision. Vi har under de senaste åren genomfört investeringar i hela vårt processflöde, vår flaskhals är idag att säkra råmalmstillgången för att kunna nyttja våra anläggningar maximalt och uppnå en årsproduktion på 37 m.ton per år. Våra nya huvudnivåer är en del i detta som framför allt kommer att ge effekt på sikt, det som snabbast kan ge tillskott är de planerade nya gruvorna. Gruvberget etapp 1 är redan i produktion, närmast på tur är Mertainen och Leveäniemi dagbrott. Gruvberget – LKAB: första nya järnmalmsgruvan på 50 år. En historisk och stor dag för LKAB och Svappavaara när första salvan i den nya gruvan sköts 27 maj 2010. Planerad årsproduktion är 2 m.ton råmalm som skall nyttjas för tillverkning av pellets i de befintliga anläggningarna i Svappavaara. I första etappen är det endast magnetitmalm som bryts – etapp 2 som planeras skall även hematit brytas som är en betydligt större fyndighet. Leveäniemi – ett stort vattenprojekt för att sedan bli ett gruvprojekt. Leveäniemi dagbrott som togs i drift 1963 för att stängas 20 år senare har vattenfyllts under denna period och måste tömmas innan produktionen kan återtas. LKAB beräknar att ca 30 miljoner m3 vatten måste pumpas ur dagbrottet innan produktionen kan starta. Projektet omfattar förutom anläggande av en gigantisk pumpanläggning även ny produktionsstruktur för gruvan och ev. och så ett nytt sovringsverk för förädling av malmer från olika fyndigheter i området. Mertainen – utmaningen att starta gruvverksamhet på ”jungfrulig” mark och med en malmbas med skiftande kvalitéer. Stora frågor kommer att vara deponering av gråberg, närhet till infrastruktur samt rent processtekniska frågor hur selektiv brytning kan utföras för att i efterföljande

« Tillbaka