Ständig förbättring i arbetsmiljö och informationsflödet för våra tunnelbyggare

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2014
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Utvecklingen drivs ständigt framåt, oftast baserat på erfarenheterna från vårt folk
som arbetar ute i tunnlarna. Tidigare var mycket, speciellt automatiken, styrd av
parametrar från planeringskontoret. Informationen fram till borraren, som satt med den konkreta uppgiften att borra en salva så nära den tänkta designen som möjligt, var knapphändig och statisk. T ex var automatisk borrning hårt styrd med teoretiska sekvenser bestämda på kontoret. Acceptansen hos borrarna lät helt naturligt vänta på sig. Tack och lov händer det mycket på området och borrarens möjligheter att få korrekt information och att påverka borrning, även under automatik, har väsentligt ökat. Med den oberoende standarden IREDES 1.3 kan planeringsunderlaget överföras från CAD system ända ut till borriggarna. IREDES 1.3 formatet tillåter att tunnel linjer, konturer, borrplaner och navigeringsinformation packas strukturerat för ett större antal tunnelrör och överförs till borriggarna. I borriggen får då borraren tillgång till den senaste uppdaterade designen för hela eller delar av tunnelkomplexet. Informationen är preparerad för borrningen och den efterkommande sprängningen. Designen presenteras alltså grafiskt för borraren inför borrningen. Vid t ex en navigering kommer slutresultatet att åskådliggöras grafiskt så att inga misstag uppstår. Borraren kan ta relevanta beslut baserade på design och verkliga förhållanden i tunneln. Även automatiken ligger nu i borrarens händer och automatiksekvenser definieras av borraren i samband med borrningen och kan justeras och utökas dynamiskt. Viktigt för framtida utveckling är att borrarnas erfarenheter byggs med i kommande produkter.

« Tillbaka