Standard ISO 9000, Certifiering av kvalitetssystem och Europa-samarbetet med erkännande av certifikat

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Kvalitetssystem "QS" hos företag enligt ISO 9000 serien debatteras
livligt i tidningarna f n. Man kan där urskilja två
läger: de som helhjärtat stödjer tillämpningen av ISO 9000
serien och de som anser att ISO 9000 ges för stor betydelse och att den egentligen inte höjer produkternas kvalitet . Man propagerar i stället TQM (Total Quality Management) och kvalitetspriset enligt SIQ. Vad är sanning? Låt oss först klara ut vad som menas med QS och vad ISO 9000- serien innehåller. Enligt ISO 8402 definieras QS enligt följande : "Organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser för att leda och styra verksamheten med avseende på kvalitet". Man kan också säga att QS är ett logiskt system för ett företags ledning och verksamhet med syftet att skapa ordning, förebygga fel och missförstånd, öka motivationen, effektivisera och därmed öka lönsamheten.

« Tillbaka