Sprutbetong/Sprutbetongbågar användningsområden Sverige/Övriga världen

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2008
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Inom området "Soft Ground Tunneling" är sprutbetong inte bara att betrakta som en del av
permanentförstärkningen utan framförallt som en förstärkningsåtgärd som används redan
under tunneldrivningen. Sprutbetongen ger berget respektive det materialet (anmärkning: ofta kan man inte prata om berg) som frilagts i tunnelkonturen stabiliteten som behövs för att kunna fortsätta tunneldrivningen utan tidsfördröjning. Materialkraven - bland annat angående härdningsförloppet och egenskaperna som utgångsmaterialet måste uppfylla, är beskrivit på olika ställen, t.ex. i den österrikiska normen för sprutbetong [3], men också i olika nationella och internationella standarder. Med beskrivningen av två tunnelprojekt som genomfördes i USA respektive Tyskland ska presentationen försöka visa praktiska insatsmöjligheter som sprutbetong ger. Självklart kan det här bara ges en kortare framställning utan djupare teoretiska förklaringar.

« Tillbaka