Sprängteknik i storstadsmiljö

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Under våren 1988 påbörjade Vägverket, östra byggnadsdistriktet,
ombyggnad av väg E.3 vid Bergshamra och i lnverness inklusive ny
bro över Stocksundet. (Se översiktskarta, bilaga 1)
I samband med ombyggnaden utföres omfattande sprängningsarbeten alldeles intill befintliga byggnader, trafikleder och Stocksundsbron. Totalt skall cirka 88 000 m.3 berg bortschaktas. Trafikmängd 1987 ca 64 000 fordon/dygn. År 2000 beräknas trafiken ha ökat till 75 000 fordon/dygn.

« Tillbaka