SPRÄNGNING NÄRA ETT STÄLLVERK MED ETT LÅGT GRÄNSVÄRDE. PROVSPRÄNGNING, VIBRATIONS-PROGNOSTISERING OCH BERGSCHAKTNING

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Denna artikel beskriver ett projekt i Västerjärva, en förort norr om Stockholm. Ett lågt gränsvärde (2 m/s2) på ett närbeläget ställverk innebar att sprängningarna, inför att bygga nya bostadshus, blev en utmanande uppgift. Artikeln beskriver hur prov-sprängningar utfördes i området och hur data från dessa provsprängningar användes för att ge rekommendationer om sprängningarna. Artikeln beskriver också hur sprängningarna genomfördes och diskuterar hur bra de förutsägelser som gjordes var i förhållande till det faktiska utfallet. Analysen omfattade bestämning av skallags-ekvationen samt en superpositionsmodell. Detta för att kunna förutsäga, maximal samverkande laddning, optimala fördröjningstider, betydelsen av sprängningsriktning etc.

BLASTING NEAR A NETWORK STATION WITH A LOW ACCELERATION LIMIT VALUE. TEST EXPLOSIONS, VIBRATION FORECASTS, RECOMMENDATIONS AND OPTIMIZATION OF ROCK SHAFT

« Tillbaka