Sopsugsterminal i naftamarinerat berg med liten bergtäckning

Konferens / Conference
År / Year
2017
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
I Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden, invigdes i april 2016 den hittills största
sopsugsterminalen i Sverige. En berganläggning belägen under Hjorthagsparken
ska ta hand om tre fraktioner avfall från 6 000 planerade bostäder,
100 000 m2 kommersiell verksamhet och 130 publika papperskorgar. Avfallet samlas upp i containrar under mark innan det transporteras från terminalen med lastbil. Anläggningen består av ett bergrum med infartstunnel, totalt 16 000 m3 berg. Det innebar sprängning i ett område med flera befintliga anläggningar, både ovan och under mark. En stor utmaning för projektet var befintliga bergrum 20 m under planerad anläggning där nafta förvarats under tiden Gasverket var i drift. En annan utmaning uppmärksammades 26 m in i infartstunneln då den förväntade bergtäckningen en meter istället var noll. Till följd av det goda samarbetet som präglat hela projektet från projektering till produktion hanteras båda utmaningarna snabbt och effektivt. Kontraktet mellan Exploateringskontoret och Veidekke Entreprenad var en totalentreprenad i utökad samverkan. Kontraktet var vidare uppdelat i två faser där Fas 1 innebar projektering enligt VDC och ICE och Fas 2 att bygga bergrum samt anslutningsgata. Veidekke handlade upp WSP för Berg, Mark, Trafik, VA- och K-projektering. Projektering enligt VDC/ICE innebär att alla teknikområden samt beställare och entreprenör samlas en gång per vecka kring en samordningsmodell i 3D av sopsugsanläggningen. Med alla samlade blev arbetsprocessen kreativ och flexibel. Arbetssättet möjliggjorde att arbetet gick från detaljplan till bygghandling på endast 5 månader.

« Tillbaka