Sofiaprojektet - sammanfattning av genomförande och resultat

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Sofiaprojektet har höjt kunskapsnivån när det gäller
teknik inom ort- och tunneldrivning samt kontursprängning.
Direkta resultat från projektet är:
- fungerande öppningar utan grovhål är utvecklade. Dessa
används idag av Skanska och LKAB - salvlängder på upp till 7,8 m som idag drivs hos LKAB i Malrnberget - kontursprängningstekniken som utvecklats med hjälp av exakt intervall tid och sli.tsade borrhål. Tekniken ger slätare tak och mindre överberg Ort- och tunneldrivningsprojektet Sofia genomfördes från slutet av augusti 1990 till mitten av juni 1991. Totalt har ca 1260 m ort av varierande area drivits. Fem personer har jobbat •i projektet. Drivningen har utförts av Kuj-Bygg (Skanska/Siab). Sofiaprojektet har varit en satsning där ett flertal företag och organisationer samverkat mot samma mål. LKAB var huvudman för projektet och SveDeFo ansvarade för de sprängtekniska delprojekten. Vidare medverkade Skanska, Nitro Nobel AB, Atlas Copco, Conjet AB, Högskolan i Luleå, Gruvteknik 2000, Seco Roc, Kimit AB m fl.

« Tillbaka