Söderströmstunneln, Citybanans sänktunnel i hjärtat av Stockholm

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2013
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Stålskalen till tunnelelementen tillverkades på ett skeppsvarv i Estland och skeppades
sedan över Östersjön. Efter att betongtunneln inne i stålskalet gjutits klart,
först på en plats i närheten av Södertälje och sedan resterande gjutningar inne i Söderström, svetsas en stålplåt även på ovansidan av elementen. Sänkningen av de tre elementen kommer att ske med start i Mars 2013 och fram till augusti 2013. Grundläggningen för tunnelelementen är, förutom upplagen på berg på norra respektive södra sidan, fyra stycken pålade fundament. Fundamenten ligger på 20 meters djup och är grundlagda på ett 60 tal stålkärnepålar var. Söderströmstunneln - Citybanan's immersed tunnel in the heart of Stockholm

« Tillbaka