Södermalmstunneln - en utmaning

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2011
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Södermalmstunneln är en del av Citybanan i Stockholm och sträcker sig från Söder
Mälarstrand i norr till Stockholm södra i söder.
På sin ca 600 m långa sträckning under Södermalm förekommer ett antal tekniska
utmaningar vilka ställer stora krav på såväl personal som produktionsmetoder, däribland kan nämnas: • Passage SS1 – spårtunneln passerar mindre än 1 m under en befintlig avloppsoch spillvattentunnel, vilken skall vara i drift under hela projektet. • Passage MMK – spårtunneln passerar ca 20 m under Maria Magdalena kyrka i ett parti utan bergtäckning, där en temporär tunnel/förstärkning utförs innan en permanent betonglining gjuts. • Passage av ett område med liten bergtäckning samt passage av ett antal befintliga tunnlar med liten eller obefintlig bergtäckning till Södermalmstunneln. • Passage Dykärret Större 7 – spårtunneln går in i källaren på en befintlig fastighet och når här ett spann på 25 m. • Hårda vibrationsrestriktioner vilket medför ständigt förändrade borr- och laddplaner. • Tunnelentreprenaden utförs av Züblin Scandinavia AB och påbörjades under 2010 och beräknas vara färdigställda under 2013.

« Tillbaka