Slitborrningstest med Wassara

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
G-Drill har i LKAB utvecklat en slitsborrningsmetod som är funktionssäkert och flexibel, samt
tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt jämfört med alla andra hittills prövade metoder för
öppningsstigar i skivraset.
Utrustningen blir lättare och smidigare än metoder som borrar grova (> 700 mm) öppningshål. Dessutom finns stora möjligheter att borra spränghålen med samma rigg. Tester som utförts visar mycket bra resultat både beträffande slitsborrningen och sprängningsresultatet. Sprängningstekniskt är det hålprecisionen på spränghålen i förhållande till den fria ytan, svällutrymmet och inspänningsvinkeln som begränsar salvlängden. Med slitsborrning kan man enkelt öka den fria ytan och svällutrymmet genom att borra flera hål. Tre slitshål på ©215 mm har ungefär samma utslagsyta som ett (/) 700 mm grovhål. 5 slitshål motsvarar en ©1200 mm öppningsstig. Metoden är utprovad i LKAB med befintlig utrustning som har anpassats för slitsborrning. 22 slitsar är borrade hittills med 2 till 8 hål i slitsen. Hållängder från 14 till 52 m. 11 stigar är skjutna från 14 till 3 2 m. Slitsborrningstekniken och sprängningstekniken är så väl utvecklad att den kan betraktas som kommersiellt färdig och funktionssäker. Inget borraggregat finns framtaget för att kunna borra både slits och spränghål. Sprängningstekniskt återstår mycket arbete för att optimera slitsens dimensioner i alla led.

« Tillbaka