Skonsam sprängning i Aitik

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2008
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Aitikgruvan står inför en omfattande produktionsökning, från dagens 18 Mton till 36
Mton anrikad malm per år. Designkriterierna för dagbrottet granskades p.g.a. att
planerna för produktionsökningen innefattade en fördjupning av dagbrottet. Denna granskning visade på möjligheter att branta upp slänterna något genom att modifiera designen för pallar och ramper. Ett villkor för att branta upp liggväggen i Aitik var att sprängningen blev skonsammare än med den borr- och laddplan som hittills tillämpats. Skonsammare sprängning krävdes även för att kunna uppfylla nya designkriterier för ramperna på både hängväggen. Utifrån tidigare utvecklingsarbeten samt fältförsök har olika borr- och laddplaner testats och de resulterande sprängskadorna utvärderats. Vid tidigare försök bestämdes gränserna för bakåtbrytningens storlek, och därmed möjliga pallvinklar, för olika laddningsmängder. De nu genomförda försöken har visat att de skadliga effekterna av småskaliga strukturer kan kontrolleras med skonsammare sprängning, men att påverkan av storskaligare strukturer kvarstår trots väldigt försiktig sprängning. För liggväggen visade sig förspräckning med 70 graders lutande hål genom hela dubbelpallen lämplig både med avseende på bakåtbrytning och på produktivitet. På hängväggen används förspräckning på bestämda delar av rampen för att uppnå den rampbredd som krävs.

« Tillbaka