Skonsam sprängning - oönskad sprickbildning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1996
Sammanfattning / Summary
SE
På BK-94 presenterade författarna ett föredrag om sprickutbredning vid skonsam
sprängning /1/. Resultaten från projektet som då beskrevs visade på stora skillnader
i spricklängder mellan olika sprängämnen. Resultaten visade också att laddningar med mindre diameter än hålet gav kortare sprickor än fulladdade hål. Projektet, som bedrivs inom SveBeFo:s ramprogram, har sedan dess fortsatt med ett stort antal fältprov. Huvudintressenter är Vägverket, Banverket, Nitro Nobel, Kimit och SKANSKA. Målsättningen med projektet är att studera sprickbildning i det kvarvarande berget vid skonsam sprängning för olika sprängämnen med olika kombinationer av håldiametrar, hålsättning, intervalltider m.m. Vår förhoppning är att vi därmed kommer att få nya möjligheter att spränga skonsamt, både i tunnel och i pall, vilket framför allt leder till minskade förstärkningskostnader. Detta föredrag belyser några av de viktigaste resultaten från detta projekt. För den mer intresserade läsaren rekommenderas SveBeFo-rapport nr 18 /2/.

« Tillbaka