Skivpallbrytning av Lappbergsmalmen

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2009
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Garpenbergsgruvan, belägen i södra Dalarna, är Boliden Mineral AB’s största underjordsgruvan i Sverige. Gruvan
består idag av 7 st malmkroppar av varierande storlek. Kyrkmalmen längst i söder följt av Tyskgårdsmalmen,
Dammsjömalmen, Lappbergsmalmen, Kaspersbomalmen, Norra huvudmalmen, och längst i norr Gransjömalmen, fig 1. Gruvbrytningen i Garpenberg dateras tillbaka till 1200-talet och har sedan dess i stort sett varit i kontinuerlig drift. Boliden Mineral har varit ägare av gruvområdet sedan 1957 då det köptes av AB Zinkgruvor.

« Tillbaka