Skarpnäcksbanan - Tätnings- och förstärkningsarbeten

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Stockholms tunnelbanor omfattar idag 100 stationer och
har en banlängd på över 100 km. Den senaste utbyggnaden
är den som nu pågår till det nya bostadsområdet Skarpnäck,
beläget i Stockholms sydöstra förorter.
Beställare av denna bansträcka är AB Stockholms Lokaltrafik (SL), som har anlitat Stockholms gatukontor för byggledningen. Hösten 1989 antogs Skanska/Stabilator som entreprenör för stomarbetena. Dessa pågår fram till hösten 1992. Banan kommer att vara i trafik 1994. Tätnings- och förstärkningsarbetet vid Skarpnäcksutbyggnaden var från början avsedda att utföras med traditionella metoder. I samråd mellan beställarsidan, SL/Gatukontoret och entreprenören, Skanska/Stabilator förändrades och kompletterades utförandet för att ge bästa teknisk-ekonomiska utformning.

« Tillbaka