Skanskas undermarksprojekt i Finland

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2006
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Skanskas byggtjänster i Finlands omfattar infrastruktur, jord- och bergschakt,
undermarksbyggnad, reningsverk, husbyggnad och husteknik samt projektutveckling för
bostäder. Skanska sysselsätter cirka 3500 personer i Finland och omsättningen år 2004 uppgick till 1008 miljoner euro. Skanskas anläggningsarbeten i Finland handhas av Skanska Tekra Oy. Ett av företagets verksamhet är bergbyggnad, som utvidgades till konstruktion av undermarksutrymmen år 2003. En av motiveringarna för utvidgningen av verksamheten har varit den utmärkta bergbyggnadsmarknaden i Finland fram till slutet av decenniet. Exempel på bergbyggnadsprojekt i Finland är de underjordiska avloppsreningsverken som byggs på olika orter, trafiktunnlarna vid Nordsjö hamn i Helsingfors, tunnlarna på motorväg E18 och undermarksprojekten som pågår eller ska startas i olika städers stadskärnor. Verksamheten vid Skanska Tekras bergbyggnadsenhet omfattar projektutvecklingsplaner för undermarksutrymmen, schaktnings- och förstärkningsarbeten samt inredningsarbeten. I denna artikel behandlas Skanskas största undermarksprojekt, dvs. schaktningsarbetet för avloppsreningsverket på Kakolabacken i Åbo, trafiktunnlarna vid Nordsjö hamn i Helsingfors och tunnlarna på motorväg E18 mellan Helsingfors och Åbo.

« Tillbaka