SILA NARVIK, Verdens beste malmhavn bygges i fjell

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2010
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Effektivitet og miljøforbedring er hovedmålsetting med utbyggingen av nytt
lossings-, lagrings- og transportanlegg i Narvik. Bedre kjent som Sila.
Bakgrunnen for prosjektet er:
• LKAB’s nåværende malmhåndteringsanlegg er gammelt, umoderne , svært ressurskrevende i drift. • Dagens anlegg består i hovedsak av lager ute, med åpne transportører. Dette medfører en stor miljøbelastning for omgivelsene. • Dagens anlegg kan ikke handtere lange togsett med 68 vogner uten alt for lang terminaltid. • Kapasitet over Narvik havn skal økes fra ca. 16 mton til 19+ mton. • LKAB besluttet derfor å bygge et nytt anlegg bestående av en lukket og lydisolert lossehall, 12 fjellsiloer for lagring av malmproduktene fra gruvene i Kiruna og Malmberget, samt ca 2 km transporttunneler i fjell. • LKAB sendte forespørsel til 6 entreprenører i Norden og valgte Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) som samarbeidspartner. I desember 2005 ble det inngått partneringavtale på nærmere 800 millioner. Avtalen er utformet som en totalentreprise hvor LNS har flere underentreprenører som også har avtaler etter totalentreprisemodellen. • Under veis ble konseptet endret og utvidet, og sluttsummen vil nærme seg 2 milliard SEK. Arbeidet ble igangsatt 1 jan 2006 og ferdigstilles høsten 2009.

« Tillbaka