SGU och SGUs produkter

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
SGU undersöker, dokumenterar, beskriver och informerar om Sveriges
berggrund, jordarter och grundvatten. SGU svarar också för frågor om mineralhantering.
43
Våra produkter används som beslutsunderlag inom en rad samhällsområden.
Samtidigt som efterfrågan på geologisk kunskap ökar finns modern geologisk information från endast omkring 20 procent av Sverige. Den årliga undersökningsvolymen har minskats kraftigt under de senaste åren. Den nuvarande takten medför att en fullständig täckning av Sverige inte kan åstadkommas förrän under senare delen av nästa århundrade! Det äldsta materialet är då 100 år gammalt eller äldre. En omloppstid av 30-50 år är normal i andra västeuropeiska länder.

« Tillbaka