SECOROC PARD - ett system som lyfter produktiviteten i Rotationsborrning till nya nivåer

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2013
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vad är PARD och varför har man satsat på det?
• Historia
• Under vilka förutsättningar är det fördelaktigt att använda
Hur ser systemet ut?
• Krona
• Hammare
• Smörjutrustning
• Modifierat Startrör Hur fungerar det? • Parallella luftflöden • Principen för hur berget krossas Resultat från tester • Sverige • Sydamerika • USA • Sydafrika • Generella kommentarer (Mjukare gång – mindre vibrationer i borrsträng och maskin) Produktivitetshöjning • Fler borrhål per timme • Mindre bränsleåtgång per borrhål • Lägre Riggkostnader per borrhål • Låg risk – (Om hammaren krånglar, kör enbart normal rotationsborrning igen)

« Tillbaka