Schaktsänkning i Hong Kong

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1996
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Hong Kongs marina miljö har under senare tid drabbats hårt till följd av att mer eller mindre orent avloppsvatten
släppts ut inte bara från Hong Kong utan även från Kina. Industriell expansion och snabb befolkningstillväxt har
ytterligare ökat trycket på miljön vilket bland annat orsakat förgiftning av fisk, skaldjur och bottensediment. Var dag avger industri och hushåll över 2 miljoner m3 avloppsvatten. Befintlig rening sker till 10 % biologiskt och 40 % mekaniskt, resterande 50 % förblir orenat. En motvilja att investera präglade den brittiska kolonin i mitten av 80-talet vilketbidragit till att åtgärder ej vidtagits tidigare. En satsning på infrastruktur under slutet av 80-talet gjordes för att Hong Kong skulle kunna bibehålla sin status som en av världens mäktigaste handelsplatser. Satsningen har bland annat resulterat i Hong Kong:s avloppsprogram, Hong Kong Strategic Sewage Disposal Scheme. Steg I omfattar ett tunnelsystem som uppsamlar allt avloppsvatten mellan Tsuen Wan och Tsueng Kwan O på Kowloon-sidan och mellan Chai Wan och Shau Kei Wan på Hong Kong-sidan och leder avloppsvattnet till Stonecutters Island. Vid Stonecutters Island kommer ett avloppsreningsverk att byggas med ett provisoriskt utlopp i anslutning. Steg 2 omfattar ett djupgående tunnelutlopp från Stonecutter Island via Mount Davis till en pumpstation på Lamma Island och sedan vidare till avloppsvattenutspridare i Lema Channel. Steg 3 omfattar ett nät som tar upp avloppsvatten på norra sidan av Hong Kong Island till Mount Davis där ett primärt reningsverk skall konstrueras. Steg 4 omfattar en tunnel som skall samla avloppsvatten från Ap Lei Chau i söder, genom Aberdeen, Wah Fu och Sandy Bay till reningsverket vid Mount Davis.

« Tillbaka