Schaktborrning i Sydafrika

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Sydafrika har med sina många, mycket djupa gruvor kommit att bli ledande inom området schaktborrning. Redan 1970 togs den första raiseboringmaskinen i bruk i landet. Under de tio senaste åren har cirka 250 000 meter borrats, varav 140 000 meter med Sandviks utrustning, ofta i mycket hårt, förslitande och blackigt berg. Gränser för vad som vid olika tidpunkter ansetts som omöjligt har gång på gång sprängts och listan över världsrekord kan göras lång. Introduktion av en speciell schaktborrningsmaskin, i princip en sorts TBM med borrhuvudet neråt och som utnyttjar ett förborrat pilothål, har också nyligen gjorts med gott resultat. En grov sammanställning av schaktborrningsmetodernas kapacitet visas i figuren nedan. Med de största och starkaste raiseboringmaskinerna klarar man idag att borra schakt med diameter upp till 6,1 meter och längder på mer än 1000 meter.

« Tillbaka