Sauda vattenkraftverk i Norge projektredovisning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2006
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Saudaprosjektet er en av de siste store vannkraftutbyggingene i Norge.
Prosjektet er omfattende og er delt opp i fire entrepriser, hvorav SRG (Scandinavian Rock
Group AS) har fått de to største. Sauda ligger på vestkysten av Norge, mellom Bergen og Stavanger. Disse to entreprisene består av å bygge ny kraftstasjon nede ved Saudafjorden samt et omfattende tilløpssystem og overføringssystem med ca 30 km med tunneler. I tillegg skal det etableres 9 inntakskonstruksjoner. Tunnelsystemet ender opp ved Dalvatn kraftverk som ligger 527 moh. Her har Veidekke ASA en jobb med et mindre kraftverk og ca 2 km tunnel. Inne på fjellet har Kruse&Smith et vegløst prosjekt som består av å sprenge 2 km overføringstunnel med 12 m2 tverrsnitt. Utbyggingen innebærer etablering av ny produksjonskapasitet på ca 500 GWh. Samlet kontraktssum for alle entrepriser er i størrelsesorden NOK 1.500 mill eks. mva. Oppdragsgiver er Aktieselskabet Saudefaldene, som igjen er eiet 85% av Elkem ASA og 15% av Sunnhordland Kraftlag AS. Prosjektet vil for SRG sysselsette ca. 175 personer over ca 3 år. Arbeidene startet mai 2005 og avsluttes sommeren 2008. Denne presentasjonen vil konsentrere seg om entreprise B1 og B2 som SRG driver.

« Tillbaka