Sandvik Coromant Formel 1 - Ny ort- och tunneldrivningsutrustning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Fyra av varandra oberoende faktorer orsakar överberg i tunneldrivning med borrning
och sprängning
1. Besvärliga geologiska förhållanden
2. Dåliga sprängrutiner
3. Icke optimal borrplan
4. Borrhålsavvikelser
Det råder ingen tvekan om att möjligheten att optimera tunnelkonturen och undvika över- eller underberg till mycket stor del är beroende av de geologiska förhållandena längs tunnelns sträckning. Om det förekommer öppna slag, förkastningar eller andra besvärande variationer längs vägen, finns det mycket lite att göra för att bibehålla en god kontroll av tunnelns kontur. I praktiken utgör emellertid överberg, även i förhållandevis fördelaktiga geologiska förhållanden, en kostsam realitet. Orsakerna kan utgöras av en eller flera av faktorerna 2-4 ovan. Som verktygsleverantör har vi koncentrerat vårt intresse på punkt 4, hålavvikelse, eftersom det är ett problem som faller på oss att lösa.

« Tillbaka