Säkrare farleder till Nordens största hamn

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Göteborgs hamn är utan jämförelse den största i Norden. Under år 2002 hade man en
fraktomsättning på 33 ,4 milj. ton. Den största delen ( ca 60%) utgörs av oljefrakter, men
även containerfrakter (756 000 CEU år 2002) utgör en mycket viktig del av hamnens verksamhet. Totalt angörs Göteborgs hamn av ca 11 000 fartyg per år och varje vecka angörs hamnen av några av världens största containerfartyg. Dessa har längder på ca 350 meter och en bredd på ca 43 meter. Fullastat har ett sådant fartyg ett djupgående på ca 15 meter. För att öka säkerheten vid större tonnage och större fartyg hade Göteborgs hamn och Sjöfartsverket bestämt att genomföra ett projekt "Säkrare Farleder" för att bredda och fördjupa farlederna in till Göteborg.

« Tillbaka