Rocmec 2000 och Emulet - två nya produkter från Nitro Nobel

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Sammanfattning / Summary
SE
För att effektivisera laddning och sprängning under jord har Nitro Nobel utvecklat två patenterade produkter: ROCMEC 2000, som är en mekaniserad laddutrustning EMULET, som är ett blåsbart bulksprängämne för skonsam sprängning. Rocmec 2000 föreligger i form av en prototyp som för närvarande testas i gruvmiljö. Laddutrustningen har en PT 100 som bärare och från förarhytten sköter operatören laddningen, dvs manövrerar bommen i läge framför borrhålet sköter tändar- och primerhantering sköter slanghantering laddar borrhålen med blåsbara, eventuellt pumpbara sprängämnen. De största fördelarna med Rocmec 2000 är operatörens arbetsmiljö och möjligheterna till kontrollerad och mekaniserad laddning. Emulet är egentligen en serie nya produkter, nämligen Emulet 20 Emulet 30 Emulet 40 Emulet 50 Siffrorna anger volymstyrkan i förhållande till ANFO. Samtliga varianter av Emulet är blåsbara och laddas med konventionella laddapparater som Anol och Jet-Anol. Det finns även en möjlighet att blanda ANFO och Emulet i samband med laddning. Detta testas för närvarande i Långselegruvan. Emulet ger användaren två viktiga fördelar: Att välja en eller flera volymstyrkor som motsvarar arbetsplatsens krav på skonsam sprängning. Att mekanisera och rationalisera laddarbetet.

« Tillbaka