Rockdrain - fullskaleprov med LCC/LCA analys

Konferens / Conference
År / Year
2012
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Torr miljö i bergtunnlar för väg- och järnvägstrafik är ett funktionskrav ur trafikantsynpunkt
och bidrar starkt till en lång livslängd och låga underhållskostnader. Ett
nyutvecklat koncept – Rockdrain, avleder läckvattnet genom ett kanalsystem som fästes direkt mot bergförstärkningen. Betongsprutning med särskilt framtagen betong (Solbruk-T) ger en kompakt konstruktion med goda brandegenskaper och låga kostnader för installation och underhåll. Detta projekt syftar till att utreda egenskaperna för detta nya system och undersöka förutsättningarna för användning i nya tunnlar och vid renovering av befintliga tunnlar. Under år 2011 har Rockdrain systemet installerats i två etapper. Systemets dränerande funktion, isoleringsförmåga samt brandsäkerhet har studerats. Funktions- och materialtester tester har utförts i tunneln och i lab. I projektet kommer livscykelanalysmetodik (LCA) och livscykelkostnadsanalyser (LCC) att användas för att applicera systemperspektivet. Datormodeller har tagits fram för två olika dräneringssystem (det nya Rockdrain samt ett konventionellt dräneringssystem).

« Tillbaka