ROC D7C - Den första ovanjordsborrvagnen med RCS styrsystem för ökad produktivitet och precision

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2003
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Utvecklingen av aggregat för pallborrning ovan jord har under lång tid koncentrerats till
funktioner som i högre grad påverkat kapaciteten på utrustningen mer än att säkerställa
kvaliten på de borrhål som skall produceras. Atlas Copco har nu med de erfarenheter man fått av RCS-systemet från aggregat för borrning under jord där systemet introducerades 1998 anpassat och modifierat systemet för borraggregat ovan jord. Det aggregat som först utrustats med RCS-systemet är ROC D7, ett aggregat för borrning inom hålområdet 64 - 115 mm.

« Tillbaka