Robotisering av produktionsborrning vid LKAB:s gruvor

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
I samband med KUJ 2000, LKABs storsatsning på rationalisering och förnyelse av
Kiruna gruvan, distribuerades en förfrågan angående en ny typ av borraggregat för
ras borrning. På detta ställdes krav, som var både unika och tekniskt mycket krävande. Borraggregatet skulle borra 55 m långa hål, 10 m längre än vad dagens riggar klarar. Dessutom var hållängden kopplad till specifika toleranser i inriktning och hålrakhet. Utöver ovanstående skulle rasbormingen vara robotiserad. Borraggregatet skulle borra en komplett hålkrans, 10 till 11 uppåtriktade hål, i automatik. Ingen operatör på riggen, en operatör övervakar två riggar, via videokamera, från en central kontrollstation. Till detta specifika krav på borrsystemets tillförlitlighet, automatik, prestation, hålkvalitet mm. Förfrågan genererade förslag från flera tillverkare inom branschen. Efter utvärdering utsågs Atlas Copco i oktober 1993 till leverantör. LKAB placerade order på utveckling av anläggningen och byggnation av det första av upp till 12 rasborraggregat. vid Atlas Copco, med målsättning att låta dessa överta framtida rasborming i Kiruna och Malmberget. Detta blev startskottet för en intensiv period av konstruktion och utvecklingsarbete inom Atlas Copco Rock Drills, med engagemang av ett flertal tekniker, både internt och konsulter. Det nya rasborraggregatet fick av Atlas Copco beteckningen Simba W469. Den första prototypen levererades till Kiruna i januari 1995, i februari 1996 levererades modifierad och uppdaterad Simba W 469 borraggregat. Efter verifikationstest med godkända prestanda, beställde LKAB i januari 1997 ytterligare fyra rasborraggregat. Idag borrar fyra Simba W 469 i Kiruna gruvan, två i Malmberget, ytterligare tre Simba W469 avvaktar bekräftelse från LKAB.

« Tillbaka