Reseberättelse - stipendiat

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2014
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Marken i anspråk är låst av arbetsplanen. Det innebär att lägen på ventilationsschakten
också är låsta. Väglinjen är också låst sedan systemhandlingsfasen. För
att uppfylla kraven på längden för ventilationsrummen var projektet tvungen att gå från en rak utformning till platsanpassade utformningar.

« Tillbaka