RAISE BORED SLOT RAISES: A MODERN MINING TECHNIQUE

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Sammanfattning / Summary
EN

SUMMARY
Slot raises refer to relief holes within a stope, intended to provide void space (or burn-cuts) for blasting, thereby allow “expansion” of the blasted rock and to improve fragmentation. The benefits of larger diameter slot raises to the mine productivity are well documented – but if only these slot holes could be produced safely, simply and cost effectively! Nowadays, there are several methods traditionally employed in mines to produce these slot raises: long-hole rigs, manual drilling methods, and even conventional raise boring to name but a few. But, regardless of the method, all of them share a common complaint: The complexity of the mining process involving multiple step operations, finally resulting reduced efficiency. There is a lot of room for improvement. Slot raises have larger diameters. Therefore, it would seem fitting to utilize raise boring technology to produce them. In raise boring the risk of rock falls or the handling of explosives is eliminated as the rock excavation process is mechanized. Raise boring was originally developed to replace hazardous manual shaft construction where miners had to work under newly blasted rock. Raise boring is not only a safer method, but it is also a much more productive one: shaft construction is quicker; and the outcome is a perfectly round profiled hole. The round shape is also robust. It requires minimal additional rock support. Furthermore, produced without the use of explosives – and therefore without the time required to ventilate-out blast fumes, bar down and install either temporary or permanent support – shafts can be finished safely and quickly.

Svensk titel: STIGORTSBORRNING: EN MODERN GRUVTEKNIK
Stigortsborrning är en allmänt känd teknik i dagens gruvdrift - men det har sällan använts som en effektiv produktionsmetod trots de uppenbara fördelarna med processen. Metoden i sig är säker, produktiv och enkel. Faktum är att enkelheten i sig borde vara attraktiv för underjordiska operatörer. En enkel process har dock varit allt annat än enkel avseende genomförandet och brist på rörlighet av utrustningen har till stor del påverkat användningen. De senaste resultaten från utveckling av stigortsborrning kan revolutionera hur man tänker och sannolikt skapa en ny gruvstandard. Moderna riggar för stigortsborrning nyttjar den senaste avancerade tekniken och nya koncept har lett till en avsevärd förenkling av systemen. En operatör med mindre än 30 minuters mobiliserings- och demobiliseringstid kombinerad med stor rörlighet på gummihjul erbjuder extremt högt utnyttjande. Nu kan till och med flera korta stigortsborrningar utföras enkelt, exakt och kostnadseffektivt vid mycket höga produktionshastigheter. Borrkonceptet använder standardiserade stigortsborrningsverktyg för att uppnå maximal kostnadseffektivitet. Syftet med denna presentation är att introducera en helt ny typ av stigortsborrrigg för underjordisk produktionsborrning som är mycket mobil och kan opereras självständigt. Det nya konceptet eliminerar betongfundament och ytterligare bergarbeten, något som tidigare varit nödvändigt. Dessutom krävs ingen speciell utrustning och anläggningar på plats än de som redan är etablerade för den permanenta verksamheten. I presentationen diskuteras de faktiska resultaten från flera gruvor om hur en enskild operatör har gjort en stor skillnad i gruvproduktion utan ytterligare resurser eller specifik utrustning utöver stigortsborrriggen.

« Tillbaka