RADAR FÖR SLÄNTÖVERVAKNING

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Boliden har i dagbrottet Aitik installerat en radar för att under 6 månader utvärdera om det kan tillföra något till den pågående långsiktiga släntövervakningen. Runt om i värden finns cirka 300 installerade radarsystem inom gruvindustrin, de flesta för att ge förvarning om kommande ras. Det är därför intressant att prova hur rörelser kan detekteras i Aitiks berg och miljö (nordiska vinterförhållanden). Radarteknik medger en hög mätnoggrannhet i siktlinjen för radarvågen men utrustningen kan inte detektera en rörelse vinkelrätt mot siktlinjen. Var radarn ska placeras i förhållande till den slänt som ska övervakas blir därför väsentligt. I Aitik har man valt att övervaka den norra liggväggen där brytningen för närvarande sker på 390 meters nivå (vilket motsvarar ca 390 m djup under markytan). Avståndet mellan övervakad vägg och radarutrustningen är ca 700 – 1000 meter men utrustningen kan användas för avstånd upp till 4 km. Upplösningen minskar dock med ökande avstånd. I juli 2017 inträffade ett ras i pallskala som tjänar som ett exempel på hur radarn detekterarar en snabb rörelse. Några orsaker till falska larm kommer också att diskuteras i artikeln. Bidraget kommer att inledas med en kort introduktion om grundläggande mätprinciper samt skillnaden mellan Real Aperture Radar (RAR) och Syntethic Aperture Radar (SAR). Vidare beskrivs hur testinstallationen i Aitik analyserats och utvärderats.

English title: Radar for slope monitoring Boliden has installed a slope radar in the Aitik open pit to perform a test related to long term monitoring of mine slopes. There are currently about 300 slope radar installations in the mining industry worldwide. It is interesting to test how slope displacements can be detected in rock properties in Aitik and during winter. The radar gives a high accuracy in the line of sight (LoS) of the radar wave but is unable to detect a movement perpendicular to the LoS. Choosing where to place the radar in relation to the monitored slope is therefore essential. In Aitik the north footwall is monitored with mining currently at the 390 meter level (approximately 390 meter below the ground surface). The distance between the radar and the slope is 700 – 1000 meter. The radar can be used for distances up to 4 km but the resolution decreases with distance. In July 2017 a rock fall in bench scale occurred and gives an example on how the radar detects a fast movement. Some examples of false alarms will also be discussed.

« Tillbaka